Lanak

2022
Oñati

#jolastuku Oñatiko Jolasguneen Plana

HaurrakJolasa eta jarduera fisikoaNerabeak eta gazteak

Gaiak

Diagnostikoa
Haurrak
Jolasa
Jolastokiak
Nerabeak

Bezeroa

Oñatiko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH3
GJH11

Gizartea aldatzen doan heinean haur eta nerabeen jolaserako ohiturak ere aldatzen doaz: gaur egun jolasa eta aisia ez dira garai batean bezala egiten, ez eta etorkizunean egingo diren bezala.

Plan honen xedea da Oñatiko Udalari jolasguneen inguruan erabakiak hartzen laguntzea. Zentzu honetan, plana bide-orri bat baino gehiago litzateke: mapa eta iparrorratza, bata zein bestea leudeke bat eginda dokumentu honetan.

2022
Bergara

#BergaraAktiboa Kirolguneak eta espazio publiko aktiboak

Denontzako inguruneakJolasa eta jarduera fisikoa

Gaiak

Haurrak
Jarduera fisikoa
Jolasa

Bezeroa

Bergarako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH3
GJH11

Bergaran kirol-eremuak hobetzeko eta espazio publikoak aktibatzeko diagnostikoa eta proposamenak egitea.

2022
Ondarroa

Ondarroako Irisgarritasun Plana

Genero-ikuspegia hirigintzanPrestakuntza eta parte-hartzeaUdalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Irisgarritasuna
Parte-hartzea

Bezeroa

Ondarroako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH3
GJH5
GJH11

Irisgarritasun planaren eguneraketa udal-ordezkari, teknikari eta herritar bildu dituen parte-hartze prozesu batean oinarritu da.

HAPO berria idazten ari den unean Plan honek berebiziko garrantzia du, datozen urteetan finkatuko eta eraikiko diren espazio eta ekipamenduen egokitasuna bermatzeko estrategiak zehazten lagunduko baitu.

Irisgarritasun Planak herria pertsona guztientzat, haien gaitasunak edozein direla ere, irisgarria izan dadin gauzatu beharreko esku-hartzeak identifikatzen ditu: espazio publikoetan, udal-ekipamenduetan, garraio azpiegituretan eta informazio- eta komunikazio- sistemetan.

2022
Zarautz

Ostalaritzako establezimenduek eta establezimendu komertzialek bide publikoa erabili eta okupatzeko udal ordenantzaren genero eraginaren aurretiazko ebaluazio txostena.

Genero-Eraginaren Txostena

Gaiak

Genero-ikuspegia
Ordenantzak

Bezeroa

Zarauzko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Komunikabideetan

Udal webgunea

2021
Errenteria

Barandiaran Parkearen paisaia proiektua

Denontzako inguruneakOsasuna eta ongizateaProiektuak

Gaiak

Hiri-berroneratzea
Osasuna
Parte-hartzea

Bezeroa

Errenteriako Udala

Eskala

Auzoa, Udalerria

2030 agenda

GJH3
GJH5
GJH10
GJH11

Kolaboratzaileak

Pontika auzoko Barandiaran parkeko paisaia aurreproiektuari esker, teorian lantzen ditugun gaiak errealitate bihurtzeko lehen urratsak egin ahal izan ditugu.

Gurekin izan ditugu ARI Arkitekturako Inhar Agirrezabal eta Garbiñe Pedroso ingurumen-aholkularitza eta Argi Yeregi, proiektuaren ideiak irudi bihurtuz.

info +

2021
Orkoien

Orkoiengo Mapa Morea

Diagnostiko partekatuaMapa MoreaParte-hartzea

Gaiak

Diagnostikoa
Genero-ikuspegia
Parte-hartzea

Bezeroa

Orkoiengo Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

2021
Amurrio

Hiri-espazio inklusiboak, zaintzaileak, osasungarriak eta jasangarriak egokitzeko proiektua

Espazio publikoakProiektuak

Gaiak

Espazio publikoak
Inklusioa
Jasangarritasuna

Bezeroa

Amurrioko Udala

Eskala

Auzoa

2030 agenda

GJH3
GJH11

Komunikabideetan

Amurrioko Frontoi-Armurubenta kaleetako eta Aiara hiribideetako oinezkoen lehentasunezko tarteetan hiri-espazio inklusiboak, zaintzaileak, osasungarriak eta jasangarriak egokitzeko proiektua garatzea izan da lan honen xedea.

2021
Ordizia

Ordiziako Irisgarritasun Plana

Genero-ikuspegia hirigintzanParte-hartzeaUdalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Hiri-plangintza
Irisgarritasuna

Bezeroa

Ordiziako Udala

2030 agenda

GJH5
GJH11

Komunikabideetan

Irisgarritasun planaren eguneratzea Mapa Morea prozesuaren emaitzetan oinarritu da, herriaren ahalik eta argazki osatuena lortzea helburu izan zuena, genero ikuspegia ardatz hartuz.
Planak hamaika igogailu berri proposatu ditu, maila ezberdinen arteko ibilbide irisgarriak eta laburrak sortu nahian. Horretaz gain, espaloi eta oinezko pasabideetarako proposamenak egin dira, bide-publikoen osotasuna kontuan hartuz.

2021
Mutriku

Mutrikuko Irisgarritasun Plana

Genero-ikuspegia hirigintzanParte-hartzeaUdalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Hiri-plangintza
Irisgarritasuna

Bezeroa

Mutrikuko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Komunikabideetan

Irisgarritasun planaren eguneratzean ardatz izan dira parte-hartzea eta genero eta generazio ikuspegiak.
Lehentasunak ezartzerakoan herriko ordezkari politikoek, udal-teknikariek eta herritarrek parte hartu dute eta guztira hamabi jarduketa proposamen garatu dira. Horien artean daude Iriagirre auzoko eta Alzibar kaleko igogailuak.

2020-2021
Ondarroa

Ondarroako HAPOn Genero-Ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Hiri-plangintza

Bezeroa

Ondarroako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH10
GJH11

2021
Aiara

Aiarako Irisgarritasun Plana

Udalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Hiri-plangintza
Irisgarritasuna

Bezeroa

Aiarako Udala

Eskala

Udalerria, Espazio publikoa, Ekipamendu publikoak

2030 agenda

GJH5
GJH11

Komunikabideetan

Aiarako eremu publikoaren azterketan heterogeneotasuna nagusitzen da: auzo bakoitzak bere berezitasunak ditu eta Planean kontuan izan da aniztasun hori.

Eraikinetako irisgarritasunari dagokionez, gutxieneko batzuk ezarri nahi dira: landa-biztanleria zahartzen ari da, eta komunitatearen topaketak errazteko, beharrezkoa da biztanleriaren aniztasuna eta eguneroko zailtasunak bere gain hartzea.

Jarduerak diagnostikatu eta proposatzerakoan, oso kontuan hartu da genero-ikuspegia eta segurtasunaz gain, zeharkako analisi-ardatzak ere sartu dira zaintza lanak eta denboraren erabilera eta bateragarritasuna.

2020
Oñati

Oñatiko HAPOn Genero-Ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Hiri-plangintza

Bezeroa

Oñatiko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Genero ikuspegia metodologia gisa ulertzen dugu, diagnostikatzeko, helburuak ezartzeko eta irizpideak definitzeko balioko diguna. Etorkizuneko erronkak eraikitzean genero ikuspegia txertatuz gero, erronka konplexuagoak, osoagoak eta enfokatuagoak lortzen direla biziki sinesten dugu. Hori dela eta, prozesu honetan ikuspegi soziala txertatzea izan dugu xede, HAPOren Aurrerakinaren ondoren etorriko diren dokumentuak aberatsagoak izan daitezen, osatuagoak, enfokatuagoak. Lanketa hori Udalaren esku dago, bera baita puzzlearen pieza gehien dituena.

2021
Bilbo

Bilboko oinezko zonaldeei buruzko Ordenantzaren Genero-Eraginaren Ebaluazio-Txostena

Genero-Eraginaren Txostena

Gaiak

Genero-eragina

Bezeroa

Bilboko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

2020
Orio

Orioko HAPOn Genero-Ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Hiri-plangintza
Parte-hartzea

Bezeroa

Orioko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Komunikabideetan

2020
Arakaldo

Arakaldoko Irisgarritasun Plana

Parte-hartzeaProiektuetan genero-ikuspegia txertatzeaUdalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Hiri-plangintza
Irisgarritasuna

Bezeroa

Arakaldoko Udala

2030 agenda

GJH5
GJH11

Irisgarritasun Planean proposatu diren jarduketetan, trafikoarekiko segurtasuna eta genero-ikuspegiaren txertatzea kontuan hartu da. Gainera, esku-hartzeen lehenespena egiteko parte-hartzeaz baliatu gara, Herri-batzarrean bizilagunekin batera proposamenak adostu direlarik.

info +

2020
Sopela

Sopelan Plan Bereziaren Genero-Eraginaren Ebaluazio-Txostena

Genero-Eraginaren Txostena

Gaiak

Genero-eragina
Hiri-plangintza

Bezeroa

Lankoetxe S.L.

2030 agenda

GJH5
GJH11

2020
Astigarraga

Astigarragako HAPOn Genero-Ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Hiri-plangintza

Bezeroa

Astigarragako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH3
GJH5
GJH11

Astigarragako Udalak HAPOaren berrikuspenean emakumeen* ikuspegia txertatzeko helburuarekin antolatako parte-hartze prozesua. Hiru lantalde proposatu ziren, Udal-Mahaia, Mahai Teknikoa eta Emakumeen* Mahaia, eta hainbat formakuntza- eta partaidetza-saio garatu ziren mahai bakoitzean.

Hirigintza arloan hartzen diren erabakiek guztion bizimoduei eragiten dieten arren, badakigu askotan erabaki horietan ez direla biztanle guztien beharrak maila berean jartzen. Hori ekiditeko, eta feminismoek erakutsitako bidetik, besteak beste honoko gaiak bistaratu eta txertatu nahi dira HAPOan:

  • Segurtasuna eta babesa espazio publikoan.
  • Zaintza lanak eta zaintzaren mugikortasuna.
  • Denboraren kontziliazioa eta erantzunkidetasuna.
  • Etxebizitzak eta ekipamenduak Genero Ikuspegitik.

2020
Orio, Irura

*kalejolasAKT* Gipuzkoan 0-10 urte bitarteko haurren artean bat-bateko kale-jolas autonomoa eta aktiboa sustatzeko parte-hartze prozesua

Denontzako inguruneakHaurrak

Gaiak

Haurrak
Jolasa
Parte-hartzea

Bezeroa

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eskala

Udalerria, Espazio publikoa, Ekipamendu publikoak.

2030 agenda

GJH3
GJH5
GJH10
GJH11

Jolasak berebiziko garrantzia du gure seme-alaben garapenean eta garapen motor, intelektual eta emozionalerako tresna garrantzitsua da. Jolasetan bereganatzen ditugu etorkizunerako erlazioetarako lehen hartu-eman tresnak. Baina egungo jolasak, gizarte berriaren eboluzioarekin moldaketa ugari izan ditu.

Adinean behera geroz eta helduen gidaritza gehiago dago eta autokudekaetarako aukera gutxiago, kirolak betiko jolas tradizionalen lekua hartu du, natura espazioek lekua galdu dute kirol-kantxa edo parke “seguruen” aldean. 

  • Gure seme eta alaben jolasen artean desberdintasunak daude?
  • Familia bakoitzeko bizi-baldintzek zenbat baldintzatzen dute bere txikien aisialdia? 
  • Nolakoa izan behar du gure seme-alaben jolasak?
  • Zein leku eta baldintzetan eman beharko litzateke jolas hori?

2020
Eltziego

Eltziegoko Industria Plan Partzialaren Genero Eraginaren Ebaluazio Txostena

Genero-Eraginaren Txostena

Gaiak

Genero-eragina
Hiri-plangintza

Bezeroa

Construcciones Majuelo Garay S.L.

2030 agenda

GJH5
GJH11

2020
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa

Alokabidek kudeatzen dituen etxebizitza-eraikinen diagnostikoa eta irisgarritasun-plana.

Diagnostiko teknikoaInklusioa eta irisgarritasuna

Gaiak

Etxebizitza soziala
Genero-ikuspegia
Irisgarritasuna

Bezeroa

Alokabide S.A.

Eskala

EAE

2030 agenda

GJH5
GJH10
GJH11

2019
Abanto Zierbena

Abanto Zierbenako Mapa Morea

Diagnostiko partekatuaDiagnostiko teknikoaMapa Morea

Gaiak

Genero-ikuspegia
Mapa Morea
Parte-hartzea

Bezeroa

Abanto Zierbenako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Hiri diagnostikoa genero-ikuspegitik.

2019
Azkoitia

Azkoitiko Mapa Morea

Diagnostiko partekatuaDiagnostiko teknikoaMapa Morea

Gaiak

Genero-ikuspegia
Mapa Morea

Bezeroa

Azkoitiko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Hiri diagnostikoa genero-ikuspegitik.

2019
Arrigorriaga

Arrigorriagako HAPOn Genero Ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO

Bezeroa

Arrigorriagako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Kolaboratzaileak

Komunikabideetan

Dokumentuak

Deskargatu

2019
Markina-Xemein

Markina-Xemeingo eraikuntza eta urbanizazio ordenantzak, genero ikuspegitik

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Ordenantzak
Parte-hartzea
Prestakuntza

Bezeroa

Markina-Xemeingo Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Kolaboratzaileak

2018
Basauri

Basauriko HAPOn Genero Ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzeaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Parte-hartzea
Prestakuntza

Bezeroa

Basauriko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Komunikabideetan

2019
Zarautz

Zarauzko Oinbusa: Eskola-Bideen diseinua, seinaleztapena, dinamizazioa eta ebaluazioa

Denontzako inguruneakHaurrakOsasuna eta ongizatea

Gaiak

Haurrak
Mugikortasuna

Bezeroa

Zarauzko Udala

Eskala

Udalerria, Espazio publikoa.

2030 agenda

GJH3
GJH11

Kolaboratzaileak

Zarauzko Udaltzaingoa

Komunikabideetan

Zarauzko Orokieta, Salbatore Mitxelena, La Salle eta Antoniano ikastetxeetan Eskola Bideak ezartzeko egitasmoa. Diagnostikotik hasi eta "Oinbusa"-ren mapa bateratua osatzerainoko prozesua, seinaleztapena, dinamizazioa eta ebaluazioa barne.

2018
Altzo

Altzoko Irisgarritasun Plana

Genero-ikuspegia hirigintzanUdalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Irisgarritasuna

Bezeroa

Altzoko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

2017
Calahorra

Calahorrako Irisgarritasun Plana

Udalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Irisgarritasuna

Bezeroa

Calahorrako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH11

2017
Arrigorriaga

Arrigorriagako Irisgarritasun Plana

Prestakuntza eta parte-hartzeaProiektuetan genero-ikuspegia txertatzeaUdalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Genero-ikuspegia
Irisgarritasuna
Parte-hartzea

Bezeroa

Arrigorriagako Udala

Eskala

Udalerria, Espazio publikoak, Ekipamendu publikoak

2030 agenda

GJH5
GJH11

Arrigorriagako Irisgarritasun Planaren eguneratzea, genero-ikuspegia, jasangarritasuna eta parte-hartzea gidalerro hartuta.

info +

2017
Soraluze

Soraluzeko Mapa Morea

Diagnostiko partekatuaDiagnostiko teknikoaMapa Morea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Parte-hartzea

Bezeroa

Soraluzeko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Dokumentuak

Deskargatu

2017
Astigarraga

Astigarragako Mapa Morea

Diagnostiko partekatuaGenero-ikuspegia hirigintzanMapa Morea

Gaiak

Diagnostikoa
Genero-ikuspegia
Hirigintza
Mapa Morea

Bezeroa

Astigarragako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Dokumentuak

Deskargatu

Ekimen honen helburu nagusia Astigarraga herria parte-hartze prozesu baten bitartez genero ikuspegitik aztertzea izan da. Prozesuak agertarazi dituen puntu eta gaiak mapa bateratu batean jarriz, mapa partekatu hau aldi berean lan-tresna eta emaitza izan da.

info +

2015
Bilbo

Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aurrerapenean genero-ikuspegia txertatzea

HAPOn genero-ikuspegia txertatzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Hiri-plangintza

Bezeroa

Bilboko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Kolaboratzaileak

Dokumentuak

Deskargatu

2016
Elgoibar

“Hirigintza guztiontzat” jardunaldiak

AdinekoakHiri aktiboaPrestakuntza eta parte-hartzea

Gaiak

Adinekoak
Parte-hartzea
Prestakuntza

Bezeroa

Elgoibarko Udala, Gizarte Zerbitzuak

2030 agenda

GJH3
GJH10

Kolaboratzaileak

Elgoibarko +60 taldearentzat Hirigintza Guztiontzat jardunaldiak.

info +

2015
Bizkaia

Bizkaiko 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako zirkuitu osasungarrien eta antzeko ibilbideen azterketa eta diagnostikoa

AdinekoakDiagnostiko teknikoaJolasa eta jarduera fisikoa

Gaiak

Adinekoak
Diagnostikoa
Jarduera fisikoa

Bezeroa

Bizkaiko Foru Aldundia, Kirol Zerbitzua

Eskala

Bizkaia

2030 agenda

GJH3
GJH5
GJH11

Kolaboratzaileak

Ia udalerri guztietan ditugu herritarrek "kirol ibilaldia" egiteko erabili ohi dituzten ibilbideak. Bide, zirkuitu eta ibilbide horiek, ofizialak izan zein ez, herritarrok berez aukeratu ditugu oinez ibiltzeko. Ibilbide horiei deritzegu, hain zuzen ere, "Kolesterolaren Bideak".

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kirol Zerbitzuaren web honetan, Bizkaiko 92 udalerrietako zenbait ibilbide bildu dira.

info +

2014
Villabona

Villabonako Irisgarritasun Plana

Udalerri mailako Irisgarritasun Plana

Gaiak

Irisgarritasuna

Bezeroa

Villabonako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH11

2014
Elgoibar

ElgoiBERDIN: Jolasa eta generoa Elgoibarko kaleetan

Diagnostiko partekatuaGenero-ikuspegia hirigintzanJolasa eta jarduera fisikoa

Gaiak

Espazio publikoak
Genero-ikuspegia
Jolasa

Bezeroa

Kalamua Guraso Elkartea, Elgoibarko Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH3
GJH5
GJH11

Kolaboratzaileak

Komunikabideetan

Dokumentuak

Deskargatu

Diagnostiko partekatua.

info +

2013
Irun

Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunaren Ikuspegitik Irungo HAPN-aren Diagnosia, Ebaluaketa eta Egokitzapena

Genero-ikuspegia hirigintzanHAPOn genero-ikuspegia txertatzea

Gaiak

Genero-ikuspegia
HAPO
Hiri-plangintza

Bezeroa

Irungo Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH5
GJH11

Dokumentuak

Deskargatu

Genero-ikuspegia Irungo Hiri Plangintza Nagusiaren berrikusketa prozesuan txertatzea.

info +

2013
Urnieta

“Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak”: hiri-diagnostikoa, generoaren eta generazioaren ikuspegitik.

Diagnostiko partekatuaNerabeak eta gazteakParte-hartzea

Gaiak

Diagnostikoa
Espazio publikoak
Gazteak
Nerabeak
Parte-hartzea

Bezeroa

Urnietako Udala

Eskala

Udalerria

2030 agenda

GJH10
GJH11

Scroll to Top