Inspirazioa

2022
Zaida Muxí Martínez

Pentsamendu feministen antologia arkitekturarako

Arkitektura
Feminismoa

Egileak

Daniela Arias Laurino
Mar Bartolomé Narbón
Tania Magro Huertas
Magda Melara Orellana
Marta Serra Permanyer
Mireia Simó Higueras
Luciana Pellegrino

Informazio gehiago

Antología de pensamientos feministas para arquitectura.

Antologia, oro har, ezagutza faltaren egiaztapenari erantzuteko sortu zen, karrera teknikoetatik eta, bereziki, arkitektura-karreratik, genero-ikuspegia duten beste ahots horietatik. Interes eza eta ukazioa, akademiaren euskarri den sistema soziokultural hegemonikoak bermatua, mugimenduaren eta pentsamendu feministen ekarpenei buruz, espazioaren eta gizartearen ikuskerari eta berrikuspenari buruz.

2020
AUMSA, Valencia-ko Udala

Valentziako espazio publikoa modu iraunkorrean eraldatzeko diseinu-gida

Espazio publikoak
Gida

Egileak

Leku Studio SLP

Informazio gehiago

Guía de diseño para la transformación sostenible del espacio público de Valencia.

Dokumentu honen helburua da zerbitzurako tresna bat izatea. Valentziako Udalarena, hiriaren urbanizazio malguko proiektuetan esku hartzeko paisaia-irizpideak ezartzen dituena. Gidak diseinatzailearen, planifikatzailearen, erredaktorearen… zerbitzura jartzen ditu jarduera-esparru eta -tresna orokorrak, euskarri ireki eta malgu batean, hiriko espazio eta kale askotara egokitzeko.

2020
K6 Gestión Cultural - Elkartu

Kultura inklusiboaren bidean. Guztientzako museoak.

Gida
Irisgarritasuna

Egileak

Marta Font (K6 Gestión Cultural S.L), Norma Andrade (Elkartu).

Informazio gehiago

Gida hau, K6 Kultur Gestioa enpresak etaElkartuk (Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) elkarrekin egindako lanaren emaitza da. Gidak, ikuspegi hau sendotzen du eta kultur eragileei zuzendutako hausnarketa eta akzio tresna gisa sortzen da, kultur jarduera irisgarriagoak eta inklusiboagoak sortzen lagunduz.

2021
Gea21, COCEMFE

Aparkalekuak eta desgaitasuna. Diagnostikoa eta proposamenak.

Desgaitasuna
Irisgarritasuna
Mugikortasuna

Egileak

Alfonso Sanz, Miguel Mateos

Informazio gehiago

Aparcamiento y discapacidad. Diagnóstico y propuestas.

Argitalpenak Espainian mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkaleku-txartelen araudi guztiei buruzko informazioa bateratzen duen diagnostiko bat egiten du, eta araudi horren aplikazioak eragiten dituen gatazkak konpontzen saiatzeko proposamenak garatzen ditu.

2018
Urban Land Institute

Etxebizitza osasungarriak guztiontzat

Etxebizitza soziala
Osasuna

Egileak

Urban Land Institute
Center for Active Design

Informazio gehiago

Healthy housing for all. How affordable housing is leading the way.

2022
Matia Institutua

Bakardadea: ekintzarako gida

Bakardadea
Gida

Egileak

Sara Marsillas, Elena del Barrio

Informazio gehiago

"Bakardadea gaur egun arreta handia jartzen ari zaion fenomenoa da; bereziki, adinekoen arteko bakardadeari. Errealitate honek honako datu hauek ematen ditu Euskadin: 65 urtetik gorako pertsonen % 26.6a bakarrik sentitzen dira, eta %4 inguruk ez dute inolako kontakturik astero etxetik kanpo bizi diren pertsonekin.

Gidak, irakurketa errazaren formatuan, bakardadearen kontzeptura eta bakarka bizitzearen, bakardadea sentitzearen eta gizarte-isolamenduaren artean dauden desberdintasunetara hurbiltzen du."

2022
Global Designing Cities Initiative

Haurrentzako kaleen diseinua

Gida
Haurrak
Hirigintza

Designing Streets for Kids

Kaleak diseinatzeko gida globalaren arrakastan oinarrituta, Kaleak haurrentzat diseinatzeko orientabideek mundu osoko hiriek erabili dituzten nazioarteko praktika, estrategia, programa eta politika onenak deskribatzen dituzte, adin eta gaitasun guztietako haurrei hirietako aktibo ugariena (kaleak) erabiltzeko aukera emango dieten espazioak diseinatzeko. Haurrentzako eta zaintzaileentzako kale seguruak, atseginak eta inspiraziozkoak nabarmentzen dituzten kasuak diseinatzeko eta aztertzeko gomendioak biltzen ditu gidak.

2022
Elkartu, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza.

Desgaitasuna duten pertsonak eta etxebizitza. Parte hartzeko prozesua.

Desgaitasuna
Gida
Irisgarritasuna

Egileak

Elkartu. Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea.

Informazio gehiago

(...) elkartu-k desgaitasuna duten pertsonen artean parte hartzeko prozesu bat egin du, desgaitasuna duten pertsonek, gizarte irisgarriago eta inklusiboago baten esparruan, modu independentean bizitzeko duten eskubidea gauzatzeko etxebizitzek bete behar dituzten baldintzak aztertzeko.

2021
Generalitat Valenciana

Genero-ikuspegia hiri-jarduketetan txertatzeko gida. Valentziar Erkidegoa.

Genero-ikuspegia
Gida
Hiri-plangintza

Egileak

Eva M. Alvarez Isidro, Carlos J. Gómez Alfonso

Informazio gehiago

Guía para incorporar la Perspectiva de Género en actuaciones urbanas. Comunidad Valenciana.

Valentziako Erkidegoko hiri-jarduketetan genero-ikuspegia txertatzeko gida honek hiru helburu ditu:
1. Erabakiak hartzen dituztenei laguntzea denboran zeharreko hausnarketa-prozesuan, bizi garen ingurunean genero-ikuspegia txertatzeko (...).
2. Hiri-planeamenduko erredakzio-taldeei laguntzea genero-ikuspegia hiri-planeamenduko edo -jarduketako lanean proiektu-erabakietan sartzeari buruzko determinazioak itzultzeko prozesuan.
3. Erredakzio-taldeei aholkua ematea, gomendioen eta iradokizunen bidez, planeamendu-dokumentuak LOTUPen ezarritakoaren arabera idazteari eta Generoaren araberako Eraginari buruzko Txostenari dagokionez.

2022
Generalitat Valenciana

Eguneroko bizitzako espazioak proiektatzea. Etxebizitza diseinatu eta kontratatzeko genero-irizpideak.

Etxebizitza
Genero-ikuspegia
Gida

Egileak

Inés Sánchez de Madariaga, Inés Novella Abril

Informazio gehiago

Proyectar los espacios de la vida cotidiana. Criterios de género para el diseño y contratación pública de vivienda.

Argitalpen honek etxebizitzaren diseinuari heltzen dio genero-ikuspegitik, eta gomendio batzuk ematen ditu bizitegi-arkitekturan alderdi garrantzitsuak integratzeko.

2017
Realdania, Landsbyggefonden

Nola egin bakardadeari aurrea hartzeko eraberritzeak?

Bakardadea
Etxebizitza
Gida

Egileak

Ramboll Architects

Informazio gehiago

Danimarka - Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Bakardadea pertsonei eragiten dien arazo soziala da, eta daniar gizartearengan duen kostua 7 mila milioi koroa/urteko dela kalkulatu da. Bakardadeak asko eragiten die adinduei, 104.000 bakarrik sentitzen baitira.
Argitalpen honen bidez, jardunbide egokiak plazaratu nahi dira, eta esperientzia zehatzak proposatu, berritzeek gizarte-harremanak nola lagun ditzaketen iradokitzeko.
Badaude adibide onak, baina irtenbide berriak probatzeko aukera ere badago. Dena den, berritu behar dugunez, zergatik ez atera etekin handiagoa?

2021
Diputació de Barcelona

Etxebizitza eta osasuna. Etxebizitzaren ezaugarriak eta baldintzak.

Gida
Osasuna

Egileak

Carlota Sáenz de Tejada, Carolyn Daher, Laura Hidalgo, Mark Nieuwenhuijsen

Informazio gehiago

Dokumentu honek etxebizitzarekin lotutako osasun-determinatzaile nagusien azterketa bat jasotzen du, azken urteotan argitaratutako literatura zientifikoaren berrikuspen batean oinarrituta.

Etxebizitzak osasunean eragiten du, hainbat faktoreren ondorioz, hala nola erosotasun termikoa, ingurumen-kalitatea, kalitate espaziala eta funtzionala. Ondorio batzuk nahiko txikiak dira, nahiz eta batera pertsonen osasunerako eta ongizaterako funtsezko gizarte-baldintzatzaileetako bat izan.

Ikuspegia zeharkakoa da, eta hainbat alderdi hartzen ditu bere baitan, hala nola berdintasuna, kostu-onura ereduak eta egungo pandemiaren testuingurua. Dokumentuak ezarritako jarraibideekin bat dator OMEren «osasuna politika guztietan» eta Nazio Batuen 2030 Agendan jasotako garapen jasangarriko helburuak.

Lan hau oinarri bat da teknikariek eta kudeatzaileek udaletan etxebizitza-politikak ezartzen lagun dezaten, osasun-alderdiak txertatuz, egoera txarrean dauden etxebizitzen parkean esku hartzeko beharra sustatuz
Kontserbatzeko eta, era berean, obra berri osasungarria eraikitzeko parametroak ezartzeko.

2016
Gea21, Legazpiko Udala

Denontzako kaleak. Oinezko eta txirrindulariei zuzendutako hobetze-jarduketa berritzaileak edota kostu txikikoak egiteko gida.

Hiri aktiboa
Jasangarritasuna
Mugikortasuna

Egileak

Alfonso Sanz, Marcos Montes, Christian Kisters, Iñaki Bolibar

Informazio gehiago

2014
Col·lectiu Punt 6

Eguneroko bizitzarako espazioak

Diagnostikoa
Genero-ikuspegia
Gida

Egileak

Adriana Ciocoletto

Informazio gehiago

Hiri-kalitatearen auditoretza genero-ikuspegitik.

Genero-ikuspegia duen Hiri Kalitatearen Auditoria (AKUG) hiri-ebaluazioko tresna bat da, eta aukera ematen du genero-ikuspegia hirigintzan zeharka aplikatzen dela egiaztatzeko, bai espazioetan, bai kudeaketan, ingurune jakin bateko alderdi sozial, fisiko eta funtzionalen azterketa integraletik abiatuta.

Auditoretzak zeharkako ebaluazioa proposatzen du, hainbat eragile eta ezagutza sartuz. Auditoretza tokiko administrazioek auzoko denbora- eta espazio-eskalan aplika dezaten diseinatu da; izan ere, pertsona jakin batzuk bizi diren hurbileko ingurune jakin batean kokatu eta sakontzen du.

2010
Professional Associations for Physical Activity, Sweden

Jarduera fisikoa gaixotasunen prebentzioan eta tratamenduan

Gida
Jarduera fisikoa
Osasuna

"Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease"

Suediako Jarduera Fisikorako Elkarte Profesionalek Osasun Publikoaren Institutu Nazionalarekin lankidetzan idatzitako gida zabal eta zehatza. Elkartearen webgunea suediarra da, baina itzultzaile automatikoa erabiliz oso erabilgarria. Osasun Publikoari dagokionez, hemen Suedian esparru horri nola erantzuten zaion ikusteko ikuspegi orokorra dugu, hainbat erakunderen zerrenda labur bat barne.

2014
Col·lectiu Punt 6

Emakumeak lanean. Genero-ikuspegia duen hiri-azterketarako gida

Diagnostikoa
Genero-ikuspegia
Gida

Egileak

Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca Salinas, Blanca Gutiérrez Valdivia, Zaida Muxí Martínez, Sara Ortiz Escalante

Informazio gehiago

"Dones Treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere"

Gida honen helburu nagusia hiriaren eraldaketan lan egin nahi duten emakumeei tresna egokiak helaraztea da.

2010
Gea21

“Eskola bidea”, haurren autonomiarako urratsak.

Haurrak
Mugikortasuna

Egileak

Marta Román, Isabel Salís Canosa

Informazio gehiago

"Camino escolar", pasos hacia la autonomía infantil.

GEA21ren liburu honen helburu nagusia eskola-bideen proiektuentzako euskarri izatea da. Baina guri gehien gustatzen zaiguna bere azala da: alde batetik, AUTONOMIA hitza dakarrelako, eta bestetik, argazkietan ez delako pertsona heldurik azaltzen (eta are gutxiago peto “fosfoa” jantzita). Zeren beldur gara gurasoak?

2012
Col·lectiu Punt 6

Hiri-ikasketak, generoa eta feminismoa. Teoriak eta esperientziak.

Feminismoa
Genero-ikuspegia
Hirigintza

Egileak

Blanca Gutierrez Valdivia, Adiana Ciocoletto

Informazio gehiago

"Estudios urbanos, género y feminismo. Teorías y experiencias."

Argitalpen hau 2011ko urrian Bartzelonan egindako izen bereko jardunaldin emaitza da.

2008
Gea21, Murtziako Eskualdeko Emakumearen Institutua

Hirigintza-gida genero-ikuspegiarekin

Genero-ikuspegia
Gida
Hirigintza

Egileak

Marta Román, Isabela Velázquez

Informazio gehiago

"Guía de Urbanismo con Perspectiva de Género"

Gea 21-ren Genero Ikuspegidun Hirigintza Gida dokumentua ezinbestekoa da diziplina hau aztertzeko. Gaur egungo hirigintza iraganeko lan egiteko moduan oinarritzen da, eta dagoeneko ezin da oinarritu bideragarri egin zuten irizpideetan. Ezinbestekoa da gure gizartean parte ukaezina eta gehiengoa duten subjektu berriak ezagutzea:

"Subjektu berriak ezagutzeak esan nahi du motordun ekoizpenaren eta mugikortasunaren hiriak espazio berri bat utzi behar duela, non pertsonen, pertsona guztien oinarrizko eskubideak bermatuta dauden, sexua, adina, arraza edo egoera fisikoa edozein dela ere."

2013
Barcelonako Udala

Denboraren erabilera eta hiria

Genero-ikuspegia
Hirigintza

Egileak

Josep Maria Montaner i Martorell, Zaida Muxí Martínez

Informazio gehiago

"Usos del Tiempo y la Ciudad"

"Denboraren erabilera eta hiria" dokumentua Bartzelonako Udalak denboraren erabilerei buruz egindako argitalpenen bildumaren parte da, "Hiriko eta tokiko munduko denboraren paradigmei buruzko eztabaida sentsibilizatu eta dinamizatzeko helburuarekin. Dossierrek denboraren gizarte-usadioei eragiten dieten gaiak jorratzen dituzte, hasi Europako politika publikoen auziaren egoeratik eta herritarren eguneroko bizitzari zuzenean eragiten dioten eremuetaraino, hala nola familia-erakunde berriak, mugikortasuna, teknologia berrietarako sarbidea, kultura eta abar. "

2009
a Institut Català de les Dones / Departament de Medi Ambient i Habitatge - Secretaria d’Habitatge

Etxebizitza ez-hierarkiko ez eta androzentriko baterako gomendioak

Etxebizitza
Genero-ikuspegia
Gida

Egileak

Zaida Muxí Martínez

Informazio gehiago

"Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric."

Etxeek, beren artikulazioan eta banaketa espazialean, familia nuklear patriarkalaren egitura hierarkiko eta zurrunak errepikatzen jarraitzen dute, eta horiek islatzen dira, besteak beste, etxeko lanak eta haren beharrek duten iritzi ezagatik. Lan horiek, funtsean, emakumeen ardura izaten jarraitzen dute, eta, beraz, tradizioz nagusitzat hartu izan den ekoizpen-munduaren interesetik kanpo.

2004
Andaluziako Junta

Hirigintza genero-ikuspegitik

Genero-ikuspegia
Hirigintza
PDF

Egileak

Inés Sánchez de Madariaga

Informazio gehiago

"Urbanismo con Perspectiva de Género"

En lugar de grandes equipamientos inaccesibles y susceptibles de ser inaugurados, la vida cotidiana exige muchos pequeños equipamientos de proximidad, diversos, flexibles, accesibles y asequibles.

Scroll to Top